Generel info

Her kan du læse generel information om at spille i musikskolen.

Praksis for tilbagebetaling af aflyst undervisning

Musikskolens undervisning placeres i de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne jf. Odense Kommunes ferieår. Når undervisningsåret er gået, opgør vi antallet af undervisningsgange.

Hvis der er tale om ekstraordinært stort lærerfravær i løbet af året (fx ved længerevarende sygdom), kan der blive tale om en refusion. Der udbetales kun refusion, såfremt der ikke er sat en vikar på undervisningen.

 

Mulighed for undervisning i skoletiden

Med den seneste skolereform blev det muligt at tilbyde musikskoleundervisning indenfor folkeskolens undervisningstid. Det kan ske efter aftale mellem eleven, forældrene og skolelederen.

Du kan læse mere i Kulturministeriets orientering og vejledning om samarbejde mellem musikskoler og folkeskoler i medfør af folkeskolereformen