Spring til indhold
Luk

Musikbørnehave

Opbygning

Musikbørnehaverne har musikundervisning to dage om ugen. Alle børn i børnehuset har musik hver uge. Derudover kan børn fra de omkringliggende børnehuse blive involveret i musikbørnehaven i tværgående projekter efter aftale.
Musikbørnehaverne har hver to undervisere fra musikskolen tilknyttet. Musikpædagogerne samarbejder med børnehusets øvrige personale om at skabe en hverdag fuld af musik.

Dokumentation og forskning

Der er i samarbejde med firmaet LGInsight udarbejdet en evalueringsrapport af de første års arbejde i musikbørnehaverne.
Læs også denne artikel om vores musikpædagogers arbejde

Videoer fra musikbørnehaven Ejerslykke