Spring til indhold
Luk

Priser og betaling for undervisning

Priser for undervisning

PLUS-undervisning (solo): 590 kr. pr. måned + 100 kr. årligt i administrationsgebyr
BASIS-undervisning (hold): 290 kr. pr. måned + 100 kr. årligt i administrationsgebyr
Kor/hørelære/sammenspil: 140 kr. pr. måned + 100 kr. årligt i administrationsgebyr
Lørdagsskole: 440 kr.

Der er søskenderabat ved PLUS- og BASIS-undervisning.
Det er gratis at deltage i fx sammenspil, hørelære og kor, når man betaler for PLUS- eller BASIS-undervisning.

Detaljeret oversigt over priser 2017/2018

Delvis økonomisk friplads

Delvis økonomisk friplads betyder, at man får nedsat sin elevbetaling med 50%. Det er muligt at søge om delvis økonomisk friplads ved at indsende din seneste årsopgørelse, hvis den samlede husstandsindkomst er under 351.038 kr. Vær opmærksom på at det er den samlede husstandsindkomst, altså for alle over 18 år på husstanden, som skal indgå i beregningen.
Husk at der skal søges i begyndelsen af hver sæson. Den delvise friplads overføres ikke automatisk fra den tidligere sæson.

Søges der om friplads efter sæsonstart, vil fripladsen først træde i kraft fra næste opkrævning. Fripladsordningen er altså ikke med tilbagevirkende kraft. Kontakt musikskolens kontor for yderligere informationer.

Betaling

Betaling for undervisning sker via Odense Kommune på de indbetalingskort, der fremsendes til din e-boks. De kan betales i pengeinstitutter eller på posthuset, og der er mulighed for at tilmelde betalingerne til PBS. Elevbetaling opkræves på 11 rater for en hel sæson, og første rate er pålagt et administrationsgebyr på 100 kr. I administrationsgebyret er medregnet bidrag til CopyDan, KODA og DAMUSA (Dansk Musikskole Sammenslutning).

Praksis for tilbagebetaling ved aflyst undervisning

Musikskolens undervisning placeres i de uger, hvor der er undervisning i folkeskolerne jf. Odense Kommunes ferieår. Når undervisningsåret er gået, opgør vi antallet af undervisningsgange.

Hvis der er tale om ekstraordinært stort lærerfravær i løbet af året (fx ved længerevarende sygdom), kan der blive tale om en refusion. Der udbetales kun refusion, såfremt der ikke er sat en vikar på undervisningen.