Spring til indhold
Luk

Talentlinjer På Odense Musikskole tilbyder vi et antal af vores særligt talentfulde klassiske og rytmiske elever at indgå i et talentudviklingsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og musikalske udvikling.

Vores talentlinjeelever forventes at udfylde en bærende rolle på musikskolens sammenspilshold, orkestre, bands og ensembler for der igennem at virke motiverende for de øvrige elever og for hele holdets musikalske udvikling.

Det er derudover obligatorisk at deltage i 6 årlige fælles fynske talentlørdage:

- 30. september 2017
- 28. oktober 2017
- 25. november 2017
- 27. januar 2018
- 24. februar 2018
- 7. april 2018

Her mødes talentelever fra hele Fyn og laver fælles aktiviteter. Der arbejdes primært med sammenspil, gruppeinstruktioner og musiksociale aktiviteter.

Eleverne optages på talentlinjerne efter indstilling fra instrumentallæreren samt en efterfølgende optagelsesprøve. Eleverne optages for ét år af gangen og skal til fornyet optagelsesprøve hvert år. Der er et begrænset antal pladser, og eleverne optages ud fra en samlet vurdering af elevens musikalitet.

Rytmisk Talent+

Som elev på Rytmisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen. Derudover skal du spille med i et af musikskolens bands eller musikskolens big band.

Du har mulighed for - mod ekstra betaling - at modtage undervisning på hold i rytmisk brugsklaver (kun for elever som ikke spiller klaver i forvejen).
Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 28. april 2017.
Der er optagelsesprøve på Rytmisk Talent+ tirsdag den 23. maj 2017 (og evt. også 24. maj, hvis der er mange tilmeldt).

Rytmisk Talent+ brochure sæson 2017/2018

Klassisk Talent+

Som elev på Klassisk Talent+ får du 40 minutters hovedfagsundervisning om ugen (solo), hørelære på hold i 45 min. om ugen, sammenspil i relevant orkester/gruppe, koncertaktiviteter og mulighed for klaverundervisning (mod ekstrabetaling).
Der er frist for tilmelding til optagelsesprøve den 25. april 2017.
Der er optagelses- og standpunktsprøve på Klassisk Talent+ onsdag den 17. maj 2017.

Klassisk Talent+ brochure sæson 2017/2018

Pris

Der opkræves ikke særskilt elevbetaling for elever optaget på talentlinje, dvs. man betaler det samme som alle andre elever i musikskolen. For sæson 2017/2018 udgør elevbetaling i alt 6.590 kr. Der kan ansøges om delvis friplads, hvilket svarer til halv pris, beroende på husstandsindkomsten.